ביימתי

אורי זהר חוזר
ולתפארת מדינת ישראל
עלילתי, 18 דקות
טבריה בקופסא
תיעודי. 35 דקות
פרוייקטים נוספים
תסריט ובימוי.
Show More

yanivseg@gmail.com  |  052-3235066

© 2018 כל הזכויות שמורות ליניב סגלוביץ'